mandag 7. november 2011

Oppgave 1-6.side 103


1 )Vikingferdene kan deles inn i fire faser. Hvilke?
-              Den først fasen begynte med angrepet på klosteret på øya Lindisfarne i 793.
-              Den andre fasen karakteriseres ved at større, organiserte vikinghærer erobret land.
-              Den tredje fasen begynte vikingene å bosette seg fast i erobrede områder.
-              Den fjerde fasen starte da nordiske konger selv ledet vikingtoktene.

2) Forklar begrepene ytre og indre ekspansjon.
- Indre ekspansjon:
- Bosetting
-Handel
-Tettsteddannelse
-Herjing
-Territoriell samling
-Kristendom
-Kultur
 Ytre ekspansjon:
-Handel
-Besettning.

3) Nevn noen årsaker til at vikingene dro ut.
-  Folketallet økte , det ble nye stadig nye ryddige gårder. Så begynte vikingene å flytte ut og plyndre og bosette seg i andre land.
4) Hva legger vi i begrepet rikssamling?
- Rikssamlingen betegner samlingen av Norge til ett rike.
- Samlingen begynte med Harald Hårfagre som ville samle Norge til ett rike. Han allierte seg med Ladeætten for å slå småkongene på Vestlandet. Dette klarte han ved Slaget i Hafrsfjord i 872. Selv om det regnes som at dette var en samling av hele Norge, var det i realiteten første gang større del av det som er idag Norge blir samlet.

Ladeætten gjorde opprør flere ganger og det var kamper på 900- og 1000-tallet.
5) hvorfor blir Olav den hellige regnet som den fremste kristningskongen?
- Han var den første som skapte en organisert kirke, med biskoper og prester, gudshus og kirkegårder.

6) Hva betydde det for folk flest at Norge kristnet? Gi konkrete eksempler.
Denne fant jeg ikke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar