mandag 21. november 2011

Oppgaver side 138. Jobbet med Tine og Tone

Oppg. 1. På 1400 tallet innledet Europa oppdagelsesreiser og kolonisering. Det var en helt ny periode i verdenshistorien der Europeerne begynte å kjempe om makt og rikdom i andre deler av verden.

Oppg. 2. Hansa forbundet er tyske handelsmenn som hadde virksomhet rundt om i Europa. Handelskontorene var i Bergen, Novgorod og London. De var på sitt mektigste i perioden 1350-1450.

Oppg. 7. Kristoffer Columbus var overbevist om at det var mulig og nå frem til Asia ved å sette kursen vestover mot Atlanterhavet, ferden varte 2 mnd. og 9 dager før landet var i siktet. Dette var 12. oktober 1982, før han døde kom han til en av de små bahamasøyene, men han var sikker på at nå hadde nådd frem til India, derfor kalte han lokalbefolkningen for indos (indianere)

Oppg. 8. Koloniseringen av Latin-Amerika var mulig fordi europeerne hadde overlegne våpen, mens spanjolene neppe ville ha klart å legge under seg mexico uten støtte fra andre folkegrupper i området. Latin-Amerika ble rammet av sykdommer som Europeerne brakte med seg, dette var sykdommer som Kopper, Meslinger, Influensa, Byllepest, Tyfus, Kikhoste og gul feber. Rundt 40 millioner innbyggere døde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar