lørdag 3. desember 2011

Lekser side 138.

4)-Han mente at han ikke kunne kjøpe seg ut av syndene sine.
5)-statskirke, kirke som er administrert av statsorganer og økonomisk underholdt av staten eller av stat og kommuner.
6) 1400 tallet begynte sjøfarere og handelsfolk fra spania og portugal å ta opp konkurrasen med italienske og arabiske kjøpmenn. Å finne en direktesjøvei til Indiahavet ville gi dem bedre økonomiske gevinster uten å være avhening av arabiske handelsfolk.


7) - Han var sikker på at han hadde nådd frem India, da han havnet utenfor en av de små Bahamas øyene. Derfor kalte han lokalbefolkningen for indios- indianere.

8)- På øyene i Det karbiske hav, holdt de spanske erobrerne seg til. Det var da de første årene etter 1492. Det gikk flere rykter at det var gull på fastlandet. Så dem gikk til land i Mexico med noen hundre væpnede soldater. Men verken våpen eller lokale samarbedspartnere er nok for å forklare den raske erobringen. Europeern dro med sykdommer som ,kopper,meslinger, influensa, byllepest,tyfus,kikhoste og gul feber.

10) Trekanthandelen, illustrerer hvordan Europa, Afrika og Amerika ble vevd sammen i et økonomisk verdenssystem.
11) Ene er et dansk ord som betyr å være alene. Eneveldet vil si når kongen eller droningen har all makt alene, og maktens kilde er Gud.
12) Utviklingen av den moderne staten begynte med at adelens makt over lokalsamfunnene ble overtatt av menn innsatt av kongen. Kongen fikk myndighet over hele statenes territorium, og adelens og kirkens lokale domstoler. Det vil si at kongen og staten fikk voldsmonopol innenfor statens territorium.
13)1600 tallet førte studiet av fossiler til at kirkens påstand om jordens foholdsvis korte historie falt i grus-livet på jorden hadde vart i millioner år. Forskerne askepterte ikke lenger skillet mellom på den ene siden den korte tida Gud hadde gitt menneskeheten på jorda og på den siden evigheten.
14) Den engelske Bill of Rights (=menneskerettserklæring) ble vedtatt av parlamentet og underskrevet av kongeparet William III og Maria i 1689. Erklæringen setter strenge grenser for kongefamiliens særordninger, som f.eks. retten til vilkårlig å oppheve lover som parlamentet har vedtatt, og til å heve skattene når det trengtes mer penger.
15) Kongene forsøkte å støtte op om nyvinninger i vitenskapen for å forbedre leveforholdene. Grusomme straffemetoder ble sjeldnere brukt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar