mandag 19. mars 2012

Oppgave 1 og 2


1945: Tyskland ble delt inn i fire soner: en britisk, en fransk, en amerikansk og en sovjetisk. Hovedstaten ble også delt inn i 4 soner, selv om den lå midt inni den sovjetiske sonen. Kommunistene tok makten i den sovjetiske sonen, og dette reagerte USA, Frankrike og Storbritannia på. De forente nasjoner (FN) ble opprettet av de allierte seiersmaktene. Alle verdens selvstendige land kunne bli medlem av FN, og her skulle man arbeide for å sikre fred.
 I 1948 slo Frankrike, USA og Storbritannia seg sammen til en sone som ble kalt Vest-Tyskland, eller Forbundsrepublikken, mens den sovjetiske sonen ble kalt Øst-Tyskland, eller DDR. Slik ble Tyskland delt i to.  Staten Israel opprettes.
1949: Folkerepublikken Kina opprettes. Tyskland deles i to stater. Nato grunnlegges.
 1953: Korea krigen. Nord-Korea starter krigen. Etter 1945 deles Korea i to (Nord og sør). Sovjet innfører kommunistisk styre i Nord Korea. Sør Korea får hjelp av USA fordi de vil bekjempe kommunismen, diktaturet i sør. Nord Korea angrep Sør Korea i 1950. Noe som førte til Korea krigen som varte til 1953.
Den sovjetiske diktatoren Josef Stalin døde brått 73 år gammel. Men den kalde krigen fortsatte.
Opptøyer i øst Berlin.
1954: Frankrike lider nederlag i Vietnam.
1955: Warszawpakten opprettes. Offisielt navn «Traktaten for vennskap, samarbeid og gjensidig assistanse», var en militærallianse mellom Sovjetunionen og land i den tidligere øst-blokken i Europa. Den bestod både av reelt uavhengige stater og stater som til tross for formell selvstendighet de facto var styrt fra Sovjetunionen. Forsøk på å bryte ut av pakten ble brutalt slått ned av det sovjetrussiske maktapparatet. Den besto til den kalde krigen var over.
1956: Opprør i Ungarn.
Der folket ville ha mer demokrati og frihet. Sovjet går til motstand bruker tanks og andre væpner. Sovjet slår ned opprøret.
1958: Det store spranget i Kina. Målet var å omdanne Kina til en økonomisk og militær stormakt.  Det store spranget var en stort anlagt plan utviklet av Mao Zedong som skulle vise et alternativ til den sovjetiske (med sin store vekt på tungindustri). Det store spranget la hovedvekten på kollektiviseringen av kinesisk landbruk, og oppbygging av småindustri.
 1961: Berlin muren bygges. Østtyskerne var utestengt fra sitt eget land.


1962: Cuba krisen. Fidel Castro kommer til makten i Cuba. USA handelsboikotter Cuba (Sukker). Sovjet kjøper sukkeret. Sovjet installerer atom raketter på Cuba. USA sender ut krigsskipene og setter de foran Cuba og venter på Sovjet. USA truer med å bombe øya hvis de ikke fjerner atom rakettene. Sovjet trekker seg tilbake i siste liten og de fjerner atombombene på Cuba, men da måtte USA trekke seg helt ut av Cuba. Cuba blir fortsatt kommunistisk. En tredje verdenskrig ble unngått.
1968: Store troppestyrker fra Sovjetunionen og andre østeuropeiske land marsjerte inn i Tsjekkoslovakia fordi Sovjetunionen ikke stolte på lederen i landet.
 1970-1980: var sovjet preget av krise. Folk hadde liten tro på fremtiden.
 1979: Sovjetunionen angrep Afghanistan. En krig de til slutt tapte. Mange sovjetiske soldater døde.  Polakken Karol Wojtyla valgt til pave, og som pave tok han navnet Johannes Paul 2. Etter det fikk kirken enda større makt i Polen.
1980: brøt det ut streiker i Polen, disse organiserte seg under navnet Solidanitet. Kommunist partiet i Polen var i ferd å mistet  til slutt kontrollen.
 1981: Døde den Jugoslaviske herskeren, Tito.
1989: brøt det kommunistiske systemet sammen i alle østeuropeiske land, det ene etter det andre. Berlin muren ble revet og Tyskland var igjen samlet. Berlin ble den nye hovedstaten.
 1991:ble Sovjetunionen oppløst. I stedet for et stort Sovjetunionen fikk vi nå 15 nye og selvstendige stater. Den største var Russland og den nest største var Ukraina. Øst-Tyskland og Vest-Tyskland ble samlet til en stat.
1992: Jugoslavia går i oppløsning.
 1994: første demokratiske valg i Sør-Afrika. Begrenset selvstyre for Gaza og deler av vestbredden.
2001: Terrorangrepet mot USA. Taliban-regimet styrtet
2003: USA angriper og okkuperer Irak.

De sovjetiske lederne hadde sett for seg en rask aksjon i Afghanistan, men ble i stedet trukket inn i det som er kalt Sovjetunionens i Afghanistan. For som USA hadde gjort i Vietnam, undervurderte også Sovjetunionen

fredag 16. mars 2012

kapittel 16. 16.3.12 Benjamin og Anders


Oppgave 7) Avkolonisering skyldtes at europeiske kolonimaktene bare svekket, men resultatet ble til et ønske om selvstendighet.
Oppgave 8) Årsakene til krisen var blant annet at landet var blitt drevet inn i et stadig mer kostbart våpenkappløp med USA, samtidig som lave oljepriser akkurat på denne tida gjorde at de store olje og gassforekomstene i Sovjetunionen ble mindre verdt.
Oppgave 9) Slovenia, Kroatia, Bosnia-Hercegovina og Makedonia erklærte seg uavhengige i begynnelsen av 1990 årene. Den serbiske-dominerte jugoslaviske dominerte det jugoslaviske hæren rykket i juni 1991 inn i Slovenia for å hindre provinsen løsrev seg, men de militære aksjonene ble avsluttet etter noe få dager. Det ble støttet av Serbia en krig som varte fra sommeren 1991 og ut året. Jugoslavia ble oppløst, Montenegro ble selvstendige i 2006, mens Kosovo 2 år senere ble erklært som egen stat.

fredag 13. januar 2012

5kule ting fra samurai filmen

1- sake, sprit. Da han ropte sake hele tiden.
2- mimi. Den lille ungen skulle forklare hva øre var på japansk.
3- Det at han lærte seg å bli som samuraiene
4 - Da ninjaene kom å begynte å slåss mot samuraiene.
5- Da han kaptainen ba han ene skyte mot han.

Filmen 13.1.12


1)      Først så var det sånn at mennene drakk mye sprit. Så fikk dem gjeld på all den spriten de hadde drukket. Det var Mathis som drakk hele tiden. Kona og broren min Aslak tok tak i det og gikk til presten som var i en annen by.  Han hjalp Elen med å ta tak i det. Så var det sånn at Elen holdt på med taler å sånn for de andre som holdt seg unna spriten. Så ble de folka som solgte sprit, de begynte å miste kundene. Så dem henta inn en prest som kunne hjelp dem med å selge mer sprit. Presten var urettferdig mot resten av landsbyfolka. Så gikk brødrene Aslak, Mathis og kompisen Mons bort til presten og han som solgte spriten. Dytta borti presten. Så ble Aslak, Mathis og Mons fengslet. Også ble mer og mer konflikter.

lørdag 3. desember 2011

Lekser side 138.

4)-Han mente at han ikke kunne kjøpe seg ut av syndene sine.
5)-statskirke, kirke som er administrert av statsorganer og økonomisk underholdt av staten eller av stat og kommuner.
6) 1400 tallet begynte sjøfarere og handelsfolk fra spania og portugal å ta opp konkurrasen med italienske og arabiske kjøpmenn. Å finne en direktesjøvei til Indiahavet ville gi dem bedre økonomiske gevinster uten å være avhening av arabiske handelsfolk.


7) - Han var sikker på at han hadde nådd frem India, da han havnet utenfor en av de små Bahamas øyene. Derfor kalte han lokalbefolkningen for indios- indianere.

8)- På øyene i Det karbiske hav, holdt de spanske erobrerne seg til. Det var da de første årene etter 1492. Det gikk flere rykter at det var gull på fastlandet. Så dem gikk til land i Mexico med noen hundre væpnede soldater. Men verken våpen eller lokale samarbedspartnere er nok for å forklare den raske erobringen. Europeern dro med sykdommer som ,kopper,meslinger, influensa, byllepest,tyfus,kikhoste og gul feber.

10) Trekanthandelen, illustrerer hvordan Europa, Afrika og Amerika ble vevd sammen i et økonomisk verdenssystem.
11) Ene er et dansk ord som betyr å være alene. Eneveldet vil si når kongen eller droningen har all makt alene, og maktens kilde er Gud.
12) Utviklingen av den moderne staten begynte med at adelens makt over lokalsamfunnene ble overtatt av menn innsatt av kongen. Kongen fikk myndighet over hele statenes territorium, og adelens og kirkens lokale domstoler. Det vil si at kongen og staten fikk voldsmonopol innenfor statens territorium.
13)1600 tallet førte studiet av fossiler til at kirkens påstand om jordens foholdsvis korte historie falt i grus-livet på jorden hadde vart i millioner år. Forskerne askepterte ikke lenger skillet mellom på den ene siden den korte tida Gud hadde gitt menneskeheten på jorda og på den siden evigheten.
14) Den engelske Bill of Rights (=menneskerettserklæring) ble vedtatt av parlamentet og underskrevet av kongeparet William III og Maria i 1689. Erklæringen setter strenge grenser for kongefamiliens særordninger, som f.eks. retten til vilkårlig å oppheve lover som parlamentet har vedtatt, og til å heve skattene når det trengtes mer penger.
15) Kongene forsøkte å støtte op om nyvinninger i vitenskapen for å forbedre leveforholdene. Grusomme straffemetoder ble sjeldnere brukt.

mandag 21. november 2011

Oppgaver side 138. Jobbet med Tine og Tone

Oppg. 1. På 1400 tallet innledet Europa oppdagelsesreiser og kolonisering. Det var en helt ny periode i verdenshistorien der Europeerne begynte å kjempe om makt og rikdom i andre deler av verden.

Oppg. 2. Hansa forbundet er tyske handelsmenn som hadde virksomhet rundt om i Europa. Handelskontorene var i Bergen, Novgorod og London. De var på sitt mektigste i perioden 1350-1450.

Oppg. 7. Kristoffer Columbus var overbevist om at det var mulig og nå frem til Asia ved å sette kursen vestover mot Atlanterhavet, ferden varte 2 mnd. og 9 dager før landet var i siktet. Dette var 12. oktober 1982, før han døde kom han til en av de små bahamasøyene, men han var sikker på at nå hadde nådd frem til India, derfor kalte han lokalbefolkningen for indos (indianere)

Oppg. 8. Koloniseringen av Latin-Amerika var mulig fordi europeerne hadde overlegne våpen, mens spanjolene neppe ville ha klart å legge under seg mexico uten støtte fra andre folkegrupper i området. Latin-Amerika ble rammet av sykdommer som Europeerne brakte med seg, dette var sykdommer som Kopper, Meslinger, Influensa, Byllepest, Tyfus, Kikhoste og gul feber. Rundt 40 millioner innbyggere døde.