mandag 19. mars 2012

Oppgave 1 og 2


1945: Tyskland ble delt inn i fire soner: en britisk, en fransk, en amerikansk og en sovjetisk. Hovedstaten ble også delt inn i 4 soner, selv om den lå midt inni den sovjetiske sonen. Kommunistene tok makten i den sovjetiske sonen, og dette reagerte USA, Frankrike og Storbritannia på. De forente nasjoner (FN) ble opprettet av de allierte seiersmaktene. Alle verdens selvstendige land kunne bli medlem av FN, og her skulle man arbeide for å sikre fred.
 I 1948 slo Frankrike, USA og Storbritannia seg sammen til en sone som ble kalt Vest-Tyskland, eller Forbundsrepublikken, mens den sovjetiske sonen ble kalt Øst-Tyskland, eller DDR. Slik ble Tyskland delt i to.  Staten Israel opprettes.
1949: Folkerepublikken Kina opprettes. Tyskland deles i to stater. Nato grunnlegges.
 1953: Korea krigen. Nord-Korea starter krigen. Etter 1945 deles Korea i to (Nord og sør). Sovjet innfører kommunistisk styre i Nord Korea. Sør Korea får hjelp av USA fordi de vil bekjempe kommunismen, diktaturet i sør. Nord Korea angrep Sør Korea i 1950. Noe som førte til Korea krigen som varte til 1953.
Den sovjetiske diktatoren Josef Stalin døde brått 73 år gammel. Men den kalde krigen fortsatte.
Opptøyer i øst Berlin.
1954: Frankrike lider nederlag i Vietnam.
1955: Warszawpakten opprettes. Offisielt navn «Traktaten for vennskap, samarbeid og gjensidig assistanse», var en militærallianse mellom Sovjetunionen og land i den tidligere øst-blokken i Europa. Den bestod både av reelt uavhengige stater og stater som til tross for formell selvstendighet de facto var styrt fra Sovjetunionen. Forsøk på å bryte ut av pakten ble brutalt slått ned av det sovjetrussiske maktapparatet. Den besto til den kalde krigen var over.
1956: Opprør i Ungarn.
Der folket ville ha mer demokrati og frihet. Sovjet går til motstand bruker tanks og andre væpner. Sovjet slår ned opprøret.
1958: Det store spranget i Kina. Målet var å omdanne Kina til en økonomisk og militær stormakt.  Det store spranget var en stort anlagt plan utviklet av Mao Zedong som skulle vise et alternativ til den sovjetiske (med sin store vekt på tungindustri). Det store spranget la hovedvekten på kollektiviseringen av kinesisk landbruk, og oppbygging av småindustri.
 1961: Berlin muren bygges. Østtyskerne var utestengt fra sitt eget land.


1962: Cuba krisen. Fidel Castro kommer til makten i Cuba. USA handelsboikotter Cuba (Sukker). Sovjet kjøper sukkeret. Sovjet installerer atom raketter på Cuba. USA sender ut krigsskipene og setter de foran Cuba og venter på Sovjet. USA truer med å bombe øya hvis de ikke fjerner atom rakettene. Sovjet trekker seg tilbake i siste liten og de fjerner atombombene på Cuba, men da måtte USA trekke seg helt ut av Cuba. Cuba blir fortsatt kommunistisk. En tredje verdenskrig ble unngått.
1968: Store troppestyrker fra Sovjetunionen og andre østeuropeiske land marsjerte inn i Tsjekkoslovakia fordi Sovjetunionen ikke stolte på lederen i landet.
 1970-1980: var sovjet preget av krise. Folk hadde liten tro på fremtiden.
 1979: Sovjetunionen angrep Afghanistan. En krig de til slutt tapte. Mange sovjetiske soldater døde.  Polakken Karol Wojtyla valgt til pave, og som pave tok han navnet Johannes Paul 2. Etter det fikk kirken enda større makt i Polen.
1980: brøt det ut streiker i Polen, disse organiserte seg under navnet Solidanitet. Kommunist partiet i Polen var i ferd å mistet  til slutt kontrollen.
 1981: Døde den Jugoslaviske herskeren, Tito.
1989: brøt det kommunistiske systemet sammen i alle østeuropeiske land, det ene etter det andre. Berlin muren ble revet og Tyskland var igjen samlet. Berlin ble den nye hovedstaten.
 1991:ble Sovjetunionen oppløst. I stedet for et stort Sovjetunionen fikk vi nå 15 nye og selvstendige stater. Den største var Russland og den nest største var Ukraina. Øst-Tyskland og Vest-Tyskland ble samlet til en stat.
1992: Jugoslavia går i oppløsning.
 1994: første demokratiske valg i Sør-Afrika. Begrenset selvstyre for Gaza og deler av vestbredden.
2001: Terrorangrepet mot USA. Taliban-regimet styrtet
2003: USA angriper og okkuperer Irak.

De sovjetiske lederne hadde sett for seg en rask aksjon i Afghanistan, men ble i stedet trukket inn i det som er kalt Sovjetunionens i Afghanistan. For som USA hadde gjort i Vietnam, undervurderte også Sovjetunionen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar