fredag 16. mars 2012

kapittel 16. 16.3.12 Benjamin og Anders


Oppgave 7) Avkolonisering skyldtes at europeiske kolonimaktene bare svekket, men resultatet ble til et ønske om selvstendighet.
Oppgave 8) Årsakene til krisen var blant annet at landet var blitt drevet inn i et stadig mer kostbart våpenkappløp med USA, samtidig som lave oljepriser akkurat på denne tida gjorde at de store olje og gassforekomstene i Sovjetunionen ble mindre verdt.
Oppgave 9) Slovenia, Kroatia, Bosnia-Hercegovina og Makedonia erklærte seg uavhengige i begynnelsen av 1990 årene. Den serbiske-dominerte jugoslaviske dominerte det jugoslaviske hæren rykket i juni 1991 inn i Slovenia for å hindre provinsen løsrev seg, men de militære aksjonene ble avsluttet etter noe få dager. Det ble støttet av Serbia en krig som varte fra sommeren 1991 og ut året. Jugoslavia ble oppløst, Montenegro ble selvstendige i 2006, mens Kosovo 2 år senere ble erklært som egen stat.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar