torsdag 15. september 2011

Historie lekse. 16.9.11

Historie

Oppgave 4)
Jordeierne fikk stor innflytelse blant annet fordi de kunne bidra med hester, våpen og annen utrustning i krigssituasjoner. På 600 tallet måtte  aristokratene etter hvert avgi politisk makt til andre grupper. Det henger blant annet sammen med at de mistet mye av den innflytelsen de hadde hatt i krigsføring.

Oppgave 5)
Aristokrati er et gresk begrep som betydde et system som ble styrt av de beste. Men som følge av et begrepet, defineres som at en utvalgt gruppe styrer. Mens demokrati er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal gjøres. Ordet betyr folkestyre å er gresk.

Oppgave 6)
I de nye rikene som oppsto, så kom det greker fra forskjellige bystater og utvekslet språk og kultur. Den fellesgreske kulturen som utviklet seg på denne måten, var en sammensmelting av orientalske og greske elementer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar