mandag 26. september 2011

Oppgave 1-9

Oppgave 1)
-           vi vet helt sikkert at det var mennesker bosatt i Norge for 5000-6000 år f.kr. Men det har vært nevnt at folk kunne ha bosatt seg langs kysten til Kolahalvøya så tidlig som 8000 år f.kr

Oppgave 2) Hvordan levde de først menneskene i  Norge?
-          Menneskene som kom til Norge, fant gode fiskeplasser og mengder av skjell og skalldyr.  Selv om naturen aldri var så rik, var mennesker som levde av sanking, jakt og fisk, avhenging av store områder for å klare seg.

              Oppgave 3)
-          Jordbruket kom til Norge ca 4000 år før kristus.

oppgave 4)
-           vi kunne lage redskaper som var sterke, vi kunne produsere kraftigere våpen. De trengte ikke lage nye redskaper hele tiden å kunne isteden lage mere mat osv.


Oppgave 5) Hva er et langhus?
-          Langhus er bygninger som i hovedsak ble brukt i Nord-Europa fra steinalderen til middelalderen. Langhus avdekkes som regel ved arkeologiske undersøkelser i dyrket mark ved hjelp av maskinell flateavdekking, og finnes i Norge over hele landet.

Oppgave 6
-          Fordelene med jernet sammenliknet med bronsen var at det var hardere, men også lettere å bøye. Man kunne smelte om jernet og bøye det slik man ville.

oppgave7)
-           Da redskapene ble kraftigere og holdt lengre kunne vi lage mat og vi kunne ha flere barn, som igjen førte til økt befolkning.

Oppgave 8) Hvilke vitnesbyrd finner vi på at samfunnet ble mer lagdelt i jernalderen?
-          Lage flere redskaper, de holdt lengere. De kunne bytte det mot andre ting.
               Oppgave 9)
-          Fra kontakten med romerne fikk vi våpen, vin og glass, og annet materiale. Også romersk vekt og målsystem ble tatt i bruk. Dette førte også til at Nordboerne utviklet eget skriftspråk etter romersk mønster.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar