fredag 16. september 2011

Oppgave 7-10

Oppgave 7) Det var Julius Cæcar som hadde størst makt i den romerske republikken.
Oppgave 8) Virkninger på den romerske ekspansjonen, det ble mer rikdom som førte til at krigerne kunne investere i jord. Det førte også til større sosial forskjeller. Romerriket og Roma vokste også til en større by på flere hundre mennesker.  Etter hvert som de fikk større områder ga de forskjellige rettigheter til de ulike folkene. Noen kunne for eksempel få full romersk borgerrett, mens andre fikk borgerrett uten politiske rettigheter.
Oppgave 9) Kristendommen oppstod i Jerusalem. Til å begynne med var kristendommen en jødisk religion. Det ble oppfattet som en trussel på grunn av at det første budet sier du skal ikke ha andre guder enn meg og romerne mente at kristendommen var farlig for samfunnet.
Oppgave 10) Årsaker til romerrikets fall. Det ble mye fattigdom i eieløse byer etter at den nye styreformen  som førte til mange opptøyere og uro.
- Det ble for stort, ble lettere å erobre enn å holde på land. Høye skatter. Skattefritak for rike stormenn, skapt misnøye. Administrasjonen flyttet til Konstantinopel. Rikdommen i øs, byene i vest forfalt. Kriger i vest .Godsdanning og naturalhusholdning – jorda samlet på færre hender. Klimaforverring. Utarming av jorde. Matmangel. Dårlig kosthold – sykdommer – pest. Lavere folketall – mindre skatteinntekter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar